Vanaf 1 januari 2015 is bij de oplevering van nieuw te bouwen schoolgebouwen een energielabel verplicht. Voor bestaande schoolgebouwen is een energielabel alleen verplicht bij nieuwe verhuur of bij verkoop. Bij nieuwe verhuur moet de eigenaar van het gebouw een afschrift van het energielabel aan de nieuwe huurder geven. Bij verkoop ontvangt de koper het energielabel van de vorige eigenaar. Uitgezonderd van deze verplichting zijn beschermde monumenten (volgens de Monumentenwet 1988 of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening) en tijdelijke bouwwerken (zoals noodlokalen).


Bron: RVO - FAQ Frisse Scholen