Op dit moment zijn er geen nationale subsidies voor het verbeteren van het binnenmilieu en het verduurzamen van het schoolgebouw. U kunt bij uw gemeente of provincie navraag doen naar de lokale subsidieregelingen.


Bron: RVO - FAQ Frisse Scholen