Voor een gezond binnenmilieu zijn 2 aspecten van belang: de staat van het schoolgebouw en de manier van beheren. Investeren in een beter binnenmilieu en energiebesparende maatregelen loont, maar een goed beheer is ook van belang. Bij dit laatste kan onder meer gedacht worden aan goed ventileren, regelmatig onderhoud van het ventilatiesysteem (denk aan vervangen van filters of schoonmaak van roosters), gebruik van energiezuinige verlichting en apparatuur, deur uit = licht uit, etcetera.


Bron: RVO - FAQ Frisse Scholen