De extra investeringskosten van een Frisse School kunnen heel verschillend zijn, afhankelijk van onder andere het ambitieniveau en de uitgangssituatie. Wanneer bij een verbouwing energie en binnenmilieu aangepakt worden is het belangrijk in een zeer vroeg stadium een deskundige te betrekken. Op het laatste moment aanbrengen van voorzieningen ter verbetering van de energiezuinigheid en het binnenmilieu is over het algemeen veel duurder.


Bron: RVO - FAQ Frisse Scholen