De gezondheidseffecten die optreden als gevolg van een slecht binnenklimaat zijn zeer divers en variëren van:

  • discomfort (bv. geurhinder en koude/warmteklachten);
  • hoofdpijn, vermoeidheid en sufheid (in de loop van de dag toenemend);
  • slijmvliesirritaties en andere ‘sick building klachten’ (bijv. ‘droge lucht’ klachten);
  • (onnodige) overdracht van infectieziekten (via de lucht) leidend tot bijv. verkoudheid, griep;
  • verergering van allergieën (denk bv. aan hooikoorts en voedselallergieën);
  • (extra) astma-aanvallen bij kinderen en leerkrachten met astma.
Bron: RVO - FAQ Frisse Scholen