De kwaliteit van het binnenmilieu wordt onder andere beïnvloed door bouwwijze en materialen, inrichting, ventilatievoorzieningen, ligging (grondwater, zonnestand), het aantal gebruikers en hun (ventilatie) gedrag, weersomstandigheden en de buitenlucht. Allerlei stoffen die in het binnenmilieu vrijkomen, zoals CO2, vocht en stof, kunnen zich bij onvoldoende ventilatie ophopen. Hierdoor is de binnenlucht vaak meer verontreinigd dan buitenlucht. Om het binnenklimaat gezond te houden is het goed ventileren van schoollokalen noodzakelijk.


Bron: RVO - FAQ Frisse Scholen