De luchtkwaliteit in een lokaal kunt u in de gaten houden door gebruik te maken van een CO2-meter. Ga hierover in gesprek met de schoolleiding. Bij aanhoudende klachten kunt u contact opnemen met de GGD in uw gemeente.


Bron: RVO - FAQ Frisse Scholen